LOADING

Type to search

Criza din 2008 a favorizat acceptarea rapidă a tehnologiilor digitale de imprimare

Interviu

Criza din 2008 a favorizat acceptarea rapidă a tehnologiilor digitale de imprimare

pack iunie 20, 2018
Share

Antel este o companie cu capital 100% românesc, în ințată în 1991 în Cealaltă Capitală – Alba Iulia. Anul 1995 a marcat începerea activității tipogra ce prin achiziția unor echipamente de tipar o set de format mic. Titus Biro, fondatorul companiei, aduce în lumină o parte din istoria celor peste 20 de ani de activitate, în care Antel s-a transformat dintr-o afacere de familie într-un business orientat către dezvoltarea continuă prin achiziționarea celor mai noi tehnologii și echipamente din industria poligra ca și perfectionarea continua a echipei.

Care este cea mai reprezentativă realizare a dvs în calitate de manager Antel?

Fiecare pas din evoluția noastră în calitate de companie specia- lizată în servicii de imprimare este foarte important și cu un rol determi- nant pentru dezvoltarea companiei. Consider că fiecare etapă din evoluția companiei este o treaptă spre dezvol- tare, spre progres și este reprezen- tativă, atât pentru mine ca manager, cât și pentru companie. La început oferta era destul de limitata: printuri simple, tipizate, invitații, iar treptat am introdus servicii noi: serigra- fie, producție publicitară, înnobilare prin lăcuire selectivă UV 3D. Faptul că am rezistat pe piața din România mai bine de 20 de ani este o realizare a mea și a colectivului companiei.

Care considerați că este momentul în care tehnologiile digitale de imprimare au fost adoptate de funrizorii de servicii de imprimare în România?

Tehnologia de imprimare digitala este prezentă în Romania de foarte mulți ani, consider că un moment important în dezvoltarea acestui segment este momentul apariției crizei economice din 2008 când tira- jele au scăzut foarte mult, iar soluția optimă era folosirea tiparului digital. Acesta a schimbat în mod radical piața de tipar la nivel global, nu doar în România.

Cât de solicitate sun în acest moment aplicațiile de serie limitată sau cele care presupun perso- nalizarea în domeniul ambalajelor? Credeți că este loc de mai bine?

Este un segment care este la început de drum, dar care se va dezvolta destul de rapid. În momentul de față, cererea pentru acest tip de produse personalizate este mică, dar evolu- ția pieței va determina schimabrea modului de abordare a modului de prezentare a produselor în fața clientului final.

Ce anume poate stimula creșterea cererilor de astfel de proiecte?

Noi ind furnizori de servicii de înno- bilare a materialelor tipărite prin lăcuire selectivă UV 3 D, ne adresăm companiilor din industria tipografică și cea a producției de amba- laje, contactul cu clientul nal este al partenerilor noștri, acestora le revine rolul de stimulare a pieței și de creștere a cererii de astfel de produse.

Dacă ați avea 25 de ani ați face un pas spre a deveni antreprnor în lumea imprimării în România? Care este drumul pe care credeți că ați merge?

Sincer, în acest moment daca aș la început de drum antreprenorial aș alege domeniul de înnobilare a printului prin tehnologii digitale și specializarea pe domeniul de producție a materialelor tipărite în serii mici cu grad de înnobilare ridicat și cu valoare adăugată mare. De aseme- nea, nisarea materialelor tipărite este un segment atractiv cu potențial substanțial de crestere.

Cât de importantă este poziționarea geografică pentru un furnizor de talia dvs? Este impor- tant ca acesta să e într-o zonă puternică din punct de vedere economic?

Este important, dar nu este obligatoriu. Furnizăm servicii de lăcu- ire selectivă UV 3D pentru compa- nii din toată țara și din străină- tate, chiar dacă suntem poziționați în mijlocul țării. Oferim clienților noștri din toată țara suportul logis- tic pentru transportul materialelor înnobilate astfel încât aceștia să nu simtă în niciun fel disconfortul creat de distanța până la noi. Este evident că un mediu economic foarte dezvol- tat poate in uența pozitiv businessul nostru.

Cât din cifra de afaceri Antel este generată de mediul online? Aveți planuri pentru dezvo- latrea acestui indicator?

Din cauza numeroaselor provocări oferite de industrie și piață, abia începând cu anul 2016 am acordat atenția cuvenită mediului on-line. Efectele investițiilor și a muncii depuse în acest sens au început să apară după un an, dar trendul este ascendent, fapt ce ne bucură foarte tare. Ponderea pe care o au veniturile atrase din mediul on line în totalul cifrei de afaceri nu este semni cativă, însă notorietatea și poziționarea pe piață a rmei au înregistrat cresteri considerabile, astfel încât vom păstra linia pe care suntem acum în ceea de priveste mediul on line.

Cum vedeți relația dintre designer-funrizor de servicii de imprimare-client final în acest moment? Ce v-ați dori să se schimbe în viitorul apropiat?

Designer-ul poate in uența foarte mult decizia clientului de a opta pentru un ambalaj personalizat și înnobilat prin lăcuire selectiva UV 3D. Considerăm important rolul acestuia în procesul de creație și producție a ambalajelor înnobilate și suntem deschiși la o colaborare cât mai bună și constantă cu aceștia pentru a forma o echipa competentă și e cientă spre satisfactia clientului.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *